مجلس شورای اسلامی
|
|
نمایندگان ادوار
صفحه اصلی » معرفی مرکز » تاریخچه
0.0 (0)
[1397/05/17]

تاریخچه مرکز نمایندگان ادوار  

با توجه به موقعیت نمایندگان محترم ادوار و اهمیت توجه به جامعه نخبگان و ظرفیت های موجود در مدیران ارشد و دارای تجربه و نبود مرکز و ساختاری  به منظور هماهنگی و استفاده بهینه از ذخایر فکری و تجارب مکسوبه ، پس از پیگیری ها و طی فرآیند اداری ، مصوبه کمیسیون ائین نامه داخلی مجلی در اسفند ماه 1393 مبنی بر ایجاد مرکز نمایندگان ادوار جهت اخذ ابلاغ به ریاست محترم مجلس تقدیم که پس از دستور ایشان نهایتا در اسفند ماه سال 1395  مرکز مزبور به منظور استفاده از تجارب نمایندگان محترم ادوار راه اندازی شد.

در راستای شرح وظایف مشخص شده مصوب به منظور استفاده از نمایندگان ادوار به عنوان بازوی مشورتی کمیسیون های تخصصی  مجلس و همچنین عنایت به تبصره 3 ماده 49 آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی مبنی بر استفاده از ظرفیت های مشورتی نمایندگان محترم ادوار ، کارگروه های تخصصی تشکیل گردیده است.

یادداشت ها
Parameter:352686!model&6312 -LayoutId:6312 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار