مجلس شورای اسلامی
|
|
نمایندگان ادوار
صفحه اصلی » مطالب مهم-اسلایدر » مطالب مهم-اسلایدر
0.0 (0)
[1398/02/09]

پیام ناظرکارگروه امور داخلی و شوراهای مرکز امور نمایندگان ادوار به مناسبت روز شورا  

بسمعه تعالی

 

"به بهانه روز شوراها "

از مظاهر دموکراسی در جوامع مترقی، نقش تأثیر گذارمردم در امورات شهری از جمله عمرانی ، بهداشتی ، فرهنگی و.... در قالب انجمن ها و یا شوراها می باشد که  طبق قانون با رأی مستقیم ومخفی مردم تعیین می شوند.

اهمیت جایگاه شوراهای اسلامی در نظام جمهوری اسلامی به حدی است که هفت اصل قانون اساسی را به خود اختصاص داده و خود متأسی از سفارشات موکد شریعت نبوی در امر مشورت است که درقرآن مجید آیه شریفه "وامرهم شوری بینهم و شاورهم فی الامر" بدان اشاره شده است. علی ایحال تمام مطالب ،جایگاه و اهمیت شوراهای اسلامی را می رساند که بر طبق قانون شرایط انتخاب کنندگان وانتخاب شوندگان معین شده ، هر چند ممکن است عملکرد دست اندرکاران انتخابات اعم از مجریان ، ناظران وبخصوص کاندیداها مورد رضایت کامل قرار نگیرد ولی آنچه که اهمیت ویژه دارد جایگاه این نهاد مردمی است ، تا بدان حد که طبق اصل یکصد و دوم قانون اساسی امکان ارائه طرح به مجلس توسط شورای عالی استانها  مهیا شده .

 در تقویم رسمی کشورنهم اردیبهشت بعنوان روز ملی شورا ها به ثبت رسیده که خود به نحوی تقدیری از زحمات کلیه اعضاء شورا هااعم ازروستاها وشهرها وکلان شهرهاست ، این روزکه امسال مقارن با ماه مبارک شعبان شده رابه تمامی اعضاء سخت کوش وزحمت کش شوراهای اسلامی  تبریک می گویم .

به امید محقق شدن حقوق آحاد جامعه وپیشرفت وتوسعه ایران اسلامی.

 

                                                                 مجید اکبرنیا

                                              ناظر کارگروه شوراها وامور داخلی

                                         مرکز نمایندگان ادوار مجلس شورای اسلامی  

یادداشت ها
Parameter:398687!model&6312 -LayoutId:6312 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار