1398/07/14
ضرورت حذف کنکور

نشست کارگره آموزش و تحقیقات مرکز نمایندگان ادوار  

نوزدهمین جلسه کارگره آموزش و تحقیقات مرکز نمایندگان ادوار به درخواست رئیس کارگروه به منظور اخذ نظرات کارشناسی در دفتر جاسبی ریاست اسبق دانشگاه آزاد اسلامی بنیاد آفرینش انس برگزار شد.

در این نشست، دستور جلسه بررسی نهایی طرح حذف کنکور و اخذ نظرات نهایی و همچنین معرفی و آشنایی با بنیاد آفرینش انس به عنوان مرکز تحقیقات در امورات اجتماعی که مرکزی غیرسیاسی و NGO است، بود.

لازم به ذکر است این جلسه با حضور تعدادی از روسای کارگروه‌ها و جمعی از نمایندگان ادوار عضو کارگروه آموزش و تحقیقات برگزار شد.


در ابتدای این نشست زارع رئیس کارگروه آموزش و تحقیقات توضیحاتی درخصوص طرح حذف کنکور ارائه کرد و سپس آقای جاسبی پیشنهادات خود را درخصوص طرح حذف کنکور بیان کرد.

جاسبی، حذف کنکور کاردانی و کارشناسی را بسیار ضروری دانست و در خصوص حذف کنکور کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی پیشنهاد داد که برنامه‌ریزی دقیق‌تری صورت پذیرد و همچنین اضافه کرد: کشور نیازمند به تکنسین متخصص و فعال است که بایستی به این مقوله نگاه خاصی شود.

پس از جاسبی آقایان عبدی، دکتر راه چمنی، اسفنانی، هراتی، خانم عمرانی، حیات مقدم، حجت الاسلام روحانی و  فدایی سخنانی را عنوان کردند./

Parameter:434763!model&6312!print -LayoutId:6312 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار