مجلس شورای اسلامی
|
|
نمایندگان ادوار
صفحه اصلی » مطالب مهم-اسلایدر » مطالب مهم-اسلایدر
0.0 (0)
[1397/12/15]

با دستور کار پیشگیری و مبارزه با مواد مخدر نشست کارگروه اجتماعی مرکز نمایندگان ادوار مجلس شورای اسلامی برگزار شد  

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی مرکز نمایندگان ادوار مجلس شورای اسلامی نشست کارگروه اجتماعی با دستور کار پیشگیری و مبارزه با مواد مخدر با حضور کارشناسان پیشگیری از اعتیادآموزش و پرورش ،مدیر کل پیشگیری وزارت بهداشت و کارشناسان مبارزه با مواد مخدر برگزار شد.

با دستور کار پیشگیری و مبارزه با مواد مخدر نشست کارگروه اجتماعی مرکز نمایندگان ادوار مجلس شورای اسلامی برگزار شد
با دستور کار پیشگیری و مبارزه با مواد مخدر نشست کارگروه اجتماعی مرکز نمایندگان ادوار مجلس شورای اسلامی برگزار شد
با دستور کار پیشگیری و مبارزه با مواد مخدر نشست کارگروه اجتماعی مرکز نمایندگان ادوار مجلس شورای اسلامی برگزار شد
با دستور کار پیشگیری و مبارزه با مواد مخدر نشست کارگروه اجتماعی مرکز نمایندگان ادوار مجلس شورای اسلامی برگزار شد
با دستور کار پیشگیری و مبارزه با مواد مخدر نشست کارگروه اجتماعی مرکز نمایندگان ادوار مجلس شورای اسلامی برگزار شد
با دستور کار پیشگیری و مبارزه با مواد مخدر نشست کارگروه اجتماعی مرکز نمایندگان ادوار مجلس شورای اسلامی برگزار شد
با دستور کار پیشگیری و مبارزه با مواد مخدر نشست کارگروه اجتماعی مرکز نمایندگان ادوار مجلس شورای اسلامی برگزار شد
با دستور کار پیشگیری و مبارزه با مواد مخدر نشست کارگروه اجتماعی مرکز نمایندگان ادوار مجلس شورای اسلامی برگزار شد
با دستور کار پیشگیری و مبارزه با مواد مخدر نشست کارگروه اجتماعی مرکز نمایندگان ادوار مجلس شورای اسلامی برگزار شد
یادداشت ها
Parameter:393493!model&6312 -LayoutId:6312 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار